Řemesla

Festival Living History 2013

Vážení přátelé šermíři, členové vojenskohistorických spolků a klubů, řemeslníci časem ztracených řemesel a všichni ti, kteří se zabýváte historií nejenom válečnou. Máme možnost prezentovat svou práci a koníček sami mezi sebou i pro laickou veřejnost, která o nás ví velice málo.  Známe se jen mezi sebou a s řemesly odpovídající době, které se věnujeme a tak se pokusme společně zrealizovat myšlenku našeho prvního setkání se a předvést svou práci a celoživotní zájem spojený s historií. Přidejte se k nám a podpořte myšlenku Festivalu Living History 2013. Festival se bude konat na zámku v Brandýse nad Labem (15 km od Prahy směrem na severovýchod.)                                       

Datum konání festivalu: 2. 3. 2013

Pravidla účasti:

KRÁLIČÍ KOŽEŠINY

Králík je dnes jedním z nejrozšířenějších chovných zvířat. Vyskytuje se jednak v přírodě jako divoký, tak i v chovech na maso, kožešinu nebo jeko domácí mazlíček. Nebylo tomu tak ale vždy. Přestože byl původně rozšířen po celé Evropě, doba ledová jej vytlačila na jih. Jeho útočištěm se stal především Pyrenejský poloostrov, kde jej chovali již ve starověku. Zpět do našich končin se vrátil díky člověku teprve před osmi sty lety.

Kožešnické stehy

Narozdíl od prací krejčovských, nebylo kožešnické řemeslo domácí prací žen, ale dostalo se již během raného středověku do rukou odborníků - kožešníků. Technologické postupy a speciální kožešnické stehy se pravděpodobně vyvinuly již v této době. Vzhledem k nízké dochovalosti materiálu nemáme z daného období žádné doklady o typech používaných stehů, uvedené stehy tedy vycházejí z kožešnických stehů používaných v 19. a 20. století. Dá se ovšem předpokládat, že stejně jako krejčovské, se ani kožešnické stehy po staletí nijak neměnily.

Činění kůží a kožešin

Kožešina patří mezi nejstarší suroviny, které se naučil pravěký člověk využívat. Pravděpodobně velmi brzy byly vynalezeny první způsoby činění, kterými byly odstraněny hlavní nedostatky surových kůží, což je vysušování a tvrdnutí kůže v horku a její zahnívání v deštivém počasí.

Kožešiny a kožešinová zvířata I.

icon.jpgKožešiny jsou pravděpodobně nejstarším oděvem na světě, kožešnictví tedy patří mezi nejstarší řemesla. Po staletí se vyvíjelo, zdokonalovalo, pro některé kožešiny a pracovní postupy, vznikly čistě kožešnické názvy. Práce s kožešinou, jako technologické postupy, stehy, sesazování kožešin a podobně, se od středověku (mimo vynález kožešnického stroje v roce 1880) asi příliš nezměnila. Výjimku tvořily pouze velké podniky jako např. Kara Trutnov, v malých provozovnách zůstala většina práce ruční.

Experimentální barveni

barveni Barvení mi přijde jako docela opomíjené řemeslo, bráno i v kontextu s prezentací lidových řemesel. Máme dost řezbářů, šperkařů, ševců či přadlen, ale barvíře jako takové téměř žádné. K barvení mě přivedla potřeba doplnit naši prezentaci na veřejnosti, nemám rád pozlátko, a proto jsem se snažil vše vytvořit co nejlépe a vytvořit co největší množství vzorů. 

  

  

Výroba ze slámy

Protože je senoseč v plném proudu, nastal čas pro další raně středověkou výrobní činnost. Zajímavější o to, že v současném LH-OH prostředí není zcela rozšířená. Jedná se o zpracování slámy a trav.
Máte-li tedy chuť, můžete si dle tohoto článku zkusit vyrobit vlastní ošatku.

Subscribe to Řemesla