Curia Vítkov

WothanburgObčanské sdružení Curia Vitkov
Počátky projektu Curia Vitkov (dříve Wothanburg) jsou spojeny se skupinou libereckých nadšenců, kteří před několika lety začali vlastníma rukama, ve svém volném čase a za své úspory budovat opevněné šlechtické sídlo z Čech doby románské. Žádné hradiště tohoto druhu se u nás do dnešních časů vcelku nezachovalo, a proto byl projekt od počátku chápán jako pokus o jeho rekonstrukci.

Jádrem areálu je obytný palác, ve kterém bydlí velmož. K paláci přiléhá románský tribunový kostelík, zdejší jediná kamenná stavba, které lze v případě nebezpečí použít jako útočiště. Okolo stojí několik dřevěných srubů, ve kterých bydlela družina pána hradu. Celý areál je pak ohrazený hlubokým příkopem a valem s masivní dřevěnou hradbou - palisádou. Z tohoto náročného plánu se zatím podařilo realizovat čelní stranu opevnění s mostem přes příkop a bránu s věží. Vše je přitom stavěno pokud možno dobovými technikami a za použití dobového materiálu.

Druhou částí projektu je osada řemeslníků na předhradí. Stejně jako dvorec je i tato osada spíše souborem různých, ovšem archeologicky doložených jednotlivých staveb, typických pro danou dobu a místo. Staví se tu obytné sruby, zemnice a různé přístřešky - obydlí a dílny kováře, hrnčíře, řezbáře a tesaře, bude zde též možné vidět výrobu a barvení látek, přípravu a pečení chleba ve velké chlebové peci a další momenty ze života obyčejných lidí ve středověku. Během roku 2003 by měla být vesnička postupně oživována čilým pracovním ruchem. Chceme si vyzkoušet, jak asi mohl člověk v 11.-12. století pracovat, budovat svá obydlí a bydlet v nich, živit se, tvořit své životní prostředí. Zároveň připravujme pro budoucí návštěvníky prohlídkové a výukové programy, prostřednictvím kterých chceme umožnit poznat tuto vzdálenou dobu skutečně zblízka a na také vlastní kůži. Ve spojení s hradem tak vzniká u nás naprosto ojedinělý celek, který by měl sloužit k poznání a poučení, ale i pro radost všem zájemcům o dějiny a o obyčejný, každodenní život našich dávných předků.

Fotografie z akcí naleznete na http://foto.curiavitkov.cz

Web: http://www.curiavitkov.cz

Kontakt:

Občanské sdružení Curia Vitkov
Liberec
Ladislav Tomič, wothan@curiavitkov.cz, tel. 737 962 913

Kategorie