Relikvie z kostela Bussy-Saint-Martin – nejstarší dochovaná prošívanice

Článek je překladem článku vystaveného na stránkách Les Guerriers du Moyen-Age

 

Omlouvám se za kvalitu překladu, ale překlad přes babel fish a angličtinu je někdy dost komplikovaný

 

V relikviáři kostela v městečku Bussy-Saint-Martin ve střední Francii je uložena relikvie tvořená kusem textilu označovaného jako „fragment staré látky uctívané jako plášť svatého Martina“. V roce 1954 správa historických budov iniciovala zkoumání tohoto předmětu. Výsledek tohoto výzkumu je možno vidět v následujícím článku - PIEL., Caroline, BEDAT., Isabelle, La manche de Saint-Martin à Bussy-Saint-Martin (Seine et Marne), Coré 2 (mars 1997), p. 38-43

 

relikviar

Obr. 1   Pohled na relikviář s pláštěm svatého Martina

 

Původ relikvie:   Relikvie pochází z opatství  Chelles. Jedna z jeptišek věnovala tuto textilii počátkem 19. st. knězi kostela Bussy-Saint-Martin.

 

Datace relikvie:   Analýza provedená  Royal Institute of the Artistic Inheritance v Brusselu. Další analýza byla provedena v Research laboratory of the historic buildings, výsledek analýzy bohužel není zatím publikován.

 

Identifikace relikvie:   Koncem 19. st. byl tento rukáv identifikován panem Barbier of Montault jako středověký gambeson (Barbier de Montault, OEuvres complètes,, tome 13 (1899)).

 

Popis relikvie:   Rukáv uložený v Bussy-Saint-Martin je zřejmě fragment relikvie, která se stala předmětem postupného dělení   ( Tato relikvie je poprvé doložena v Auxerre v r. 1271,  pět fragmentů bylo postupně odebráno ve 13., 14., 15. a 16. st.). Zachovaly se pouze dva fragmenty uložené v kostele v Olivetu blízko Orleansu a fragment v Bussy-Saint-Martin. Relikvie je tvořena rukavicí a rukávem zakončeným ramenní částí.

 

Rukáv:   Lehce zahnutý fragment rukávu je ukončený do tvaru písmene S v oblasti ramene. Šířka v zápěstí je 12cm, v oblasti ramene 37cm, délka 90cm. Délka rukávu je taková, že horní okraj rukávu kryje rameno až ke klíční kosti a lopatce. Celý rukáv je po délce prošit švy cca 3cm vzdálenými, které udržují na místě výplň.

 

Rukavice:   na levou ruku. Šířka 14cm, délka 24cm. V oblasti zápěstí jsou oblasti „d’arrachement“ ( viz obr. 2). Vnitřní část rukavice je tvořena jedinou vrstvou lnu. Vnější část rukavice je prošívaná  a vycpávaná. Tloušťka vycpávání je různá pro různé prsty – nejsilnější na palci a ukazováčku, na ostatních prstech slabší, zřejmě v souvislosti s největším rizikem poranění prvních dvou prstů. Na obr. 2 je vidět vycpávání kryjící celý palec.

 

Obr. 2   Dlaňová část rukavice a vycpávání kryjící palec.

 

Jednotlivé prsty jsou tvořeny samostatnými kusy látky a jsou přišity k dlaňové části.

 

Obr. 3   Detail spojení prstů a dlaně rukavice

 

Celý rukáv je ušit ze dvou vrstev látky. Vnější povrch je kryt vrstvou taftu z hnědého hedvábí. Vnitřní část je tvořena lněnou látkou uloženou v několika vrstvách. Počet vrstev lnu klesá od ramene směrem k zápěstí. Mezi těmito vrstvami je zašita vrstva nečesané bavlněné příze. Maximální tloušťka celého tohoto systému nepřesahuje 8mm. Přítomnost více vrstev lnu je vidět na obr. 4.

 

Obr. 4   Okraj ramenního konce rukávu s patrnými několika vrstvami podkladového lnu.

 

Bavlněná cupanina je umístěna přímo pod hedvábnou látkou. Na obr. 5 je vidět vrstva bavlněné cupaniny pod tenkou hedvábnou látkou. Přes bavlnu leží vrstva jemné gázy. Ta byla přidána dodatečně v době restaurace relikvie k udržení vycpávky na místě.

 

Obr. 5

 

Švy jsou provedeny lněnými nitěmi několika barev. Modré nitě jsou použity na okraji rukávu, nebarvené na dlaňovou část rukavice a kaštanově zbarvené nitě jsou použity na podélné švy fixující výplň. Tyto švy jdou podélně a vytváří cca 3 cm široké pruhy (viz obr. 6).

 

Obr. 6   Podélné švy fixující vycpávání

 

Vrstvy látky jsou na okraji stočeny a prošity, viz obr. 7

 

Obr. 7   Detail okraje rukávu

 

Analýza předmětu:   Rukáv z Bussy je bohatým zdrojem informací. Při analýze objektu byly přesně identifikovány materiály, ze kterých je oděv vytvořen. Všechny jsou  používány ve středověku, ale tato kombinace je zaznamenána poprvé – hedvábí, len, bavlněná cupanina. Předmět je zřejmě pozůstatkem „gambesonu“, „aketonu“, „pourpointu“, po našemu prošívanice.

 

Řada otázek však zůstává. Značná část oděvu se nedochovala, takže celkový střih zůstává nejasný.

 

Následují úvahy autora článku o možném střihu tohoto oděvu

 

Šířka dochovaného fragmentu je pouhých 37cm, což nepostačuje k obepnutí celé paže. Buď byla tato ochrana nošena pouze na vnější straně paže a byla držena na místě kroužkovou zbrojí, nebo existoval další díl, který doplňoval rukáv tak, aby pokryl celou paži. Nicméně okraje rukávu nejeví stopy po spojení s dalším dílem. Pravděpodobnější asi je, že rukáv je neúplný. Prozkoumání relikvie z kostela v Olivetu by mohlo přinést další informace v tomto směru.

Horní konec rukávu ukončený ve tvaru písmene S nejeví žádné známky spojení s dalším dílem – vypadá to, že rukáv byl určen pro samostatné nošení. Tím se dostáváme k jedné z interpretací aketonů z Bible Macieowske – oděvy nošené bez kroužků, které mají typické kapkovité otvory pro rukávy . Jedno z vysvětlení je, že rukávy byly samostatné a oblékaly se pod prošívanou „vestu“.

 

Několik experimentů bylo provedeno, nebo probíhá.

 

Jeden byl proveden Philippem, členem Les Guerriers du Moyen-Age. Vytvořil dva samostatné gambesony. Poměrně tenkou prošivanou vestu dole zakončenou laločnatými výběžky – viz obr. 8.

 

Obr. 8   Prošívaná vesta

 

Rukávy této zbroje jsou spojeny a vytváří „bundičku“ nošenou pod vestou – viz obr. 9. Horní okraj rukávů sahá až ke krku a je zcela schován pod vestou.

 

Obr. 9   Rukávy zbroje

 

Další možností byla prošívaná vesta  a prošívané rukávy tvořící součást tuniky nošené pod prošívanou vestou.

 

Poslední pokus byla opět vesta s průramky a samostatnými rukávy spojenými navzájem a s límcem chránícím krk pomocí kožených řemenů.

 

Na závěr ještě obrázek prošívanic z macieowske bible s dlouhým rukávem, integrovanými rukavicemi a výše popisovanými průramky tvaru kapky.

 

Obr. 10

 

Závěrem by se dalo shrnout, že se velmi pravděpodobně jedná o fragment prošívané zbroje z doby před polovinou 13. st. Podélným prošíváním a provedením rukávu se velmi blíží prošívanicím z Macieowske bible. Celkový střih je nejasný. Provedení je kvalitní, promyšlené a z kvalitních materiálů /prstová rukavice, různé vycpání podle exponovanosti daného místa, barvené  hedvábí, nitě několika barev/. Konstrukce  je kombinace prošívanice a vycpávanice /použijeme-li těchto umělých termínů/ - několik vrstev lnu, bavlněná cupanina a svrchní vrstva hedvábí.

Autor: Sidney
Edited by: wolf

Kategorie