Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy

 

Tento projekt, vzniklý roku 2000, sdružuje lidi se zájmem o historii českých zemí v období první poloviny 14. století. Jeho cílem je poznávání a oživení všedního života nobility dané doby se zaměřením na dvorské prostředí. To s sebou nese praktickou potřebu studia doby panování a osobnosti královny vdovy Alžběty Richenzy (Elišky Rejčky), které se neomezuje jenom na české země a jejich politické dějiny. Zajímá nás především správa, právo, umění, kurtoazie, stolování, válečné i lovecké umění, pohled na víru, módu, minesseng, umění a mnohé další.

 

 

 

 

Bavíme se na dvorských slavnostech a kratochvílích, z nichž nejčastější jsou sněmy, hostiny, turnaje a lovy. Současně neopomíjíme vojenský výcvik který k nobilitě neodmyslitelně patří. Zabýváme se výcvikem ve zbrani ve smyslu jednotlivých šlechtických družin i společných nácviků těchto družin pro pěší boj ve formaci. Hlavní naší snahou je ale sestavení dvora ve smyslu jeho úřadů a funkcí. Mezi námi tak jsou šlechtici s vlastními družinami, duchovní i měšťané. V současnosti tvoří hradecký dvůr více než 50 lidí. Toto rozvrstvení s sebou nese potřebu pochopení a respektování dobové hierarchie včetně jejích vnějších znaků.

Jsme stále otevřeni všem zájemcům, kteří si s námi chtějí plnit své sny. Podmínkou účasti na projektu nebo jen samotných kratochvílích dvora je vlastní základní výbava, tj. odpovídající odění a v případě bojovníka též zbroj a zbraně. Za samozřejmé považujeme respektování stanovených pravidel a hierarchie.

Kontakt:
Ivan Dubec, ivan.dubec@seznam.cz
http://dvur.radekpl.net

 

Autor: Maršálek

Kategorie