Lakedaimon

Společnost Lakedaimon se zabývá poznáváním a rekonstrukcí rozličných složek života lidské společnosti v řecké kulturní oblasti během pátého století př. Kr. Nejvyšší pozornost je věnována vojenství Lakedaimonského státu v období kolem roku 457 př. Kr - roku bitvy u Tanagry, velkého střetu První peloponéské války.

 

Naším cílem je oživit tehdejší vojenské praktiky včetně výcviku a tréninku, psychické přípravy, taktických cvičení a způsobu použití rozličných soudobých zbraní a ostatního bojového vybavení, a v praxi si tak ověřit jak zápisky starověkých historiků, tak i výsledky bádání současných expertů. Oba tyto zdroje jsou pro nás neocenitelným zdrojem informací, na jejichž základě vytváříme ve spolupráci se zručnými řemeslníky jednotlivé prvky našeho vybavení.

Rádi navážeme kontakt nejen s dalšími "Hellény", ale i případnými "Peršany, Thráky, Egypťany" a jinými barbary.

kontakt: Kamil Hozák
kamil.hozak@chemap.cz

Kategorie