Trappers´ Corral WI-CZ

Trappers´ Corral WI-CZKdo byli TRAPPEŘI a proč se corral jmenuje právě po nich?

Teprve docela nedávno jsme si uvědomili, že je pro nás slovo "trapper" takovou samozřejmostí, že se jej ani nikde neobtěžujeme vysvětlit. A přitom to pro běžného občana až taková samozřejmost být nemusí, nemluvě o tom, že v češtině se tomuto slovu poněkud posunul význam (jak už bývá v češtině zvykem).

Slovo TRAPPER je odvozeno od anglického "the trap" - past, a značí člověka lovícího do pastí ( čili pastičkáře J ). V terminologii americké historie je vyhrazeno převážně pro horala - mountainmena, lovícího převážně bobry, zatímco pro lovce používajícího jiné metody lovu, nebo žijícího v jiné době má výrazy jiné. Naproti tomu v češtině se pojí slovo trapper všeobecně s americkými lovci, nebo dokonce s dobrodruhy obecně, případně se "zálesáky" od osadníků až po kovboje.

Název našeho sdružení je samozřejmě odvozen od amerických lovců bobrů. Faktem je, že nejsilnější skupinou v našem corralu jsou právě mountainmeni, čili trappeři. Zároveň ale od počátku corralu vznikaly právě v něm skupiny, zabývající se poněkud jinými oblastmi, než byl pouze lov bobrů. Důvod byl prostý. Nenašel se prostě nikdo, kdo by byl ochoten jaksi zastřešit i vyznavače jiných stylů, než ve westernu běžných kovbojů. Navíc zde byl i značný rozdíl v pojetí hobby. Zatím co u běžného westernu jde o vzor většinou z éry „Divokého západu“ (cca 1860-90), leč v pojetí spíše filmařů, než historiků, tak od počátku se členi Trappers´ Corralu vzhlédli v pojetí Living History a navíc ve starší době. Jednotlivé styly a zaměření v corralu jsou:

  • settlers - (první osadníci v lesích) 1700-1820
  • voyagers - (zaměstnanci kožešinových společností - obchodníci, lovci, stavitelé pevností, psovodi a hlavně průzkumníci a kanoisté) 1700-1850
  • courieres des bois - "lesní tuláci" – (obchodníci převážně francouzského původu a vůbec první klasičtí lovci severní Ameriky) 1700-1770
  • long hunters – "dlouzí lovci" nebo taky "dlouhé nože" – (američtí lovci svobodně podnikající, kteří vystřídali Francouzské tuláky lesů) 1760-1820
  • mountain men - "horští muži" – ( lovci kožešin, zejména pak bobrů, které lovili do pastí, což jim dalo i druhé jméno, a to „trappers“) 1822-1843
  • scouts and buffalo hunters - zvědi, stopaři a lovci bizonů (cca1860-1890)
  • vojáci z dob válek o kolonie mezi Anglií a Francií a o nezávislost U.S.A., (zejména Americké milice, Rogers Rangers, Compagnies Franches de la Marinne) 1740-1800

Každý z uvedených stylů je na samostatnou kapitolu a máme v plánu časem je zde uvést samostatně.

Svoji činnost uskutečňuje Trappers´ Corral formou zvanou „oživená minulost“, čili „Living History“. V našich řadách proto najdete jak lidi zabývající se touto historií teoreticky, tak hlavně i prakticky. U teoretické části jde o získání co nejširších vědomostí z dané oblasti, což je studie historie, překlady zahraniční (zejména americké) literatury a získávání poznatků vlastním bádáním v historii dané oblasti. Praktická činnost se pak zaměřuje na co nejvěrohodnější vybavení, výstroj a výzbroj a jejich praktické využití (např. při táboření). Součástí je i výroba stylových oděvů, zbraní a předmětů, či střelba z historických zbraní, vaření dobových jídel apod.

Corral pro své členy pořádá několikrát do roka stylová setkání, zvaná Rendezvous, pořádá i střelecké soutěže z historických zbraní, přednášky, vydává vlastní členský časopis"Trappers´ Bulletin" a zřídil knihovnu s odbornou literaturou, která pojednává o výše uvedených stylech a dokonce vydal vlastní publikace – překlady „Knihu svobodných trapperů“ a „Wapuskovu knihu“ atd….

Členové mohou být sdruženi v organizačních jednotkách - partách, které většinou působí lokálně. V Trappers Corralu dále existuje rozdělení do skupin podle zaměření zájmu, tzv. asociací. Asociace nemají žádnou vazbu na bydliště členů (narozdíl od part) a sdružují jak členy part, tak individuální členy, a členství v asociaci je povinné.

Samotný Trappers´Corral je členem mezinárodní organizace „Westerners International“ se sídlem v Oklahoma City – U.S.A. a taktéž je i členem sdružení Českých corralů WI-CZ. Právě slovo „corral“ je Americké označení pro organizační jednotky WI.

Víc informaci můžete najít na stránkách WI-CZ http://www.westerners.cz

Kontakt:

Trappers´ Corral WI-CZ Veleslavínská č.p.42 162 00 Praha 616
Tlf. Na sheriffa TC – Josef (Joe) Moravec: 235361450, 724166066 E-mail: trappers@westerners.cz

Autor: Joe

Kategorie

Joe Po, 11/05/2012 - 23:17

Dne 2. 11. 2012 byl zvolen nový sheriff Trappers´Corralu  tí, se mění i kontakt na organizaci:
Novým sheriffem TC se stala: EVA VESELÁ

Kontat: Žloukovice 60, PSČ: 267 05 pošta Nižbor

Tel.: 777 583 864, e-mail: evavesela@razdva.cz