Letní škola starého tance Rataje nad Sázavou XVII.

17. pokračování letní taneční školy na středověkém hradě v Ratajích nad Sázavou pro začátečníky i pokročilé. Program letní školy je připravován jako speciální projekt v podmínkách „living history“ pro uzavřenou skupinu účastníků semináře, je zaměřen na taneční techniku, způsob interpretace a vývoj tance doby vrcholného středověku v zaalpské Evropě. Pozornost bude věnována nejstarším památkám svěcké instrumentální (taneční) hudby období 12. a 13. století, doby zlatého věku rytířstva, a také tanečnímu umění ve 14. i 15. století.

Výuka probíhá ve dech 25. 7. – 30. 7. 2015 v autenticky zachovaném interiéru hradního objektu z 1. poloviny 14. století, který je nepřístupný veřejnosti. Hudební doprovod k tanci v podání korepetitorky Evy LIPTÁKOVÉ a souboru středověké hudby FREMITUS AETHERIS.

Po celý týden bude v prostorách hradu platit kostýmová povinnost. Dobové pokrmy a nápoje bude zajišťovat hradní kuchyně. Vyjma místností určených k ubytování ve vlastních spacácích bude nutné, aby všichni účastníci projektu měli s sebou potřebné dobové vybavení ke každodennímu životu na středověkém hradě.

Součástí pobytu na hradě budou také výpravy po středověkých osídleních v okolí Ratajského panství.

Celotýdenní program výuky zakončí taneční a divadelní vystoupení nazvané „Hradní slavnost“ ve čtvrtek 30. 7. 2015 od 18:00 hodin na nádvoří pod hradní věží. Program pro návštěvníky: šermířské souboje, cvičení hradní posádky, středověká lazebna, střelnice pro luky a kuše, hry pro děti, první komentované prohlídky hradu / 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30 hodin/. Účinkují hudební soubor FREMITUS AETHERIS, Saltatori Reginae Beatrix a členové souboru školy starého tance REGII CAROLI REGIS.

 

Informace na tel.: 723 955 871 M. Smaha, e-mail: skolatance@centrum.cz
http://www.skolatance.cz, www.obecrataje.cz, www.svprokop-sazava.cz

Realizace projektu ve spolupráci s Římskokatolickou farností Sázava-Černé Budy a Obecním úřadem Rataje nad Sázavou.

 
Event-Date: 
Sobota, červenec 25, 2015 - 09:00 - Čtvrtek, červenec 30, 2015 - 20:00